Szkolenia

Grupy docelowe szkoleń:
 


 

● Uczniowie i studenci w ramach co najmniej 15 godzinnych branżowych szkoleń zawodowych potwierdzonych zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia branżowego,

● Nauczyciele kształcenia zawodowego w formie 15 godzinnych szkoleń branżowych, kończących się wydaniem zaświadczenia o ukończeniu szkolenia branżowego,

● Osoby dorosłe w ramach 30 godzinnych szkoleń zawodowych, kończących się branżowym certyfikatem umiejętności oraz 120 godzinnych kursów zakończonych wydanym certyfikatem kwalifikacji z zakresu edukacji pozaformalnej (sektorowej).

Co nas wyróżnia?
 


 

● Szkolenia dostosowane do aktualnych potrzeb rynku pracy.

● Promowanie innowacji technologicznych, ekologicznych i cyfrowych.

● Wprowadzenie dwóch nowych kwalifikacji z zakresu edukacji pozaformalnej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

● Kadra w skład, której wchodzą nauczyciele i praktycy terapii zajęciowej z wieloletnim doświadczeniem.