Placówka kształcenia, szkolenia i egzaminowania w terapii zajęciowej.

Poznajmy się

Daniel Sobczyk jako organ prowadzący Policealną Szkołę Edukacji Zawodowej w Wałbrzychu uzyskał dofinansowanie do projektu pt.: Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie terapia zajęciowa.

 

WIĘCEJPartnerami projektu są: 

Czym jest BCU?

Branżowe Centrum Umiejętności to placówka kształcenia, szkolenia i egzaminowania o zasięgu ogólnokrajowym, ukierunkowana branżowo w zakresie jednej z dziedzin zawodowych określonych w przepisach wydanych na podstawie Prawa oświatowego. Jest to nowość w systemie oświaty, wykraczająca poza dotychczasowe tradycyjne modele kształcenia, szkolenia i doskonalenia zawodowego.

WIĘCEJ 

Co nas wyróżnia?

  • Szkolenia dostosowane do aktualnych potrzeb rynku pracy.
  • Promowanie innowacji technologicznych, ekologicznych i cyfrowych.
  • Wprowadzenie dwóch nowych kwalifikacji z zakresu edukacji pozaformalnej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
  • Kadra w skład, której wchodzą nauczyciele i praktycy terapii zajęciowej z wieloletnim doświadczeniem.

WIĘCEJ

 

Szkolenia dostosowane do aktualnych potrzeb rynku pracy

Promowanie innowacji technologicznych, ekologicznych i cyfrowych

 

ul. Jana Matejki 6
58-300 Wałbrzych